Historia - industrialisering

advertisement
Hinduism
Detta moment tar upp följande centrala innehåll från lgr 11:
Religion
•
Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och
buddhism.
•
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
•
Huvuddragen i världsreligionernas historia.
•
Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
•
Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt
förhållningssätt.
•
Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om
religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
•
Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet,
skildras i populärkulturen.
•
Hur religioner och andra livåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
•
Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livssåskådningar.
•
Etiska begrepp som an kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Uppgifter som eleverna kommer att bedömas på i slutet av momentet:
•
Förklara hur en hindu ser på livet och döden. Sanatana Dharma – den eviga
världsordningen.
•
Hur visar sig religionen det moderna hinduiska samhället?
•
Hur kan olika hinduer tro att det antingen finns många gudar, bara en gud eller inga
gudar inom samma religion ?
•
Hur påverkas samhället av kastsystemet?
Uppgifter som eleverna förväntas känna till i slutet av momentet:
•
Vad är skillnaden mellan linjärt och cirkulärt tänkande?
•
Vad innebär reinkarnation?
•
Vilken betydelse har: Sanatana dharma, atman, karma, brahman och karma inom
hinduismen?
•
Hur ska man leva för att slippa återfödas (befrielsevägar) som hindu?
•
Vilken betydelse har gud/gudarna inom hinduismen?
•
Varför uppstod det ett kastsystem inom hinduismen och hur påverkar det människorna?
•
Vilka religiösa skrifter finns det inom hinduismen?
•
Hur ser det ut i ett tempel och hur firar man puja?
•
Vilka är hinduismens heliga skrifter?
•
Hur visar sig religionen det moderna hinduiska samhället?
•
Hur visar sig religionen det moderna hinduiska samhället?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards