UPPGIFTER HINDUISM

advertisement
UPPGIFTER HINDUISM
A. FRÅGOR
1. Vad betyder samsara?
2. Vad menas med karma?
3. a) Vad betyder kalpa?
b) Vad kännetecknar vår kalpa?
4. Vad är betydelsen av svastikan i Indien?
5. a) Vilka är de tre viktigaste hinduistiska texterna?
b) Vad står det i dessa texter?
c) På vilket språk är de skrivna?
6. a) Vad innebär kastsystemet?
b) Vilka är de fyra kasterna?
c) Vad kallas gruppen som står utanför kastsystemet?
7. Vad innebär ahimsa?
8. Vad är en puja?
9. a) Hur många gudar tror man att det finns inom hinduismen?
b) Vilka är de tre främsta gudarna och vad har de för egenskaper?
10. Vad avgör vilken gud en hindu tror på?
11. Finns det en monoteistisk tanke inom hinduismen?
12. Vad innebär darsan?
13. Berätta om en valfri hinduistisk högtid.
14. Vilka är hinduismens olika livsstadier?
15. Vad är skillnaden mellan änkebränning och brudbränning?
16. Vad händer med kroppen när en hindu dör?
17. Vad är moksha?
18. Vad innebär dharma inom hinduismen?
B. REFLEKTERA
1. Hinduismen sammanfattas ibland med orden: ”Ditt liv är bestämt av ditt tidigare liv. Nu
formar du ditt kommande liv”. Vad leder en sådan syn till för…
a) En optimist? (Optimister tror generellt att människor och händelser är ingående goda,
och att de flesta situationer slutar bra.)
b) En pessimist? (Pessimister anser generellt att händelser och saker är dåliga, och
tendenserar att bli värre)
2. Är karmans lag inom hinduismen rättvis? Skulle du acceptera att din plats i livet i stort sett
inte går att ändra på grund av ditt förra liv?
3. Kastsystemet avgörs av ens tidigare livs karma. Fundera över hur det ser ut i Sverige. Skulle
man kunna säga att det finns ett kastsystem även här? Har till exempel alla samma chans när
de söker jobb? Går det att byta ”kast”?
Download