E uppgifter Hinduismen och buddhismen För att få betyget E ska du

advertisement
E uppgifter Hinduismen och buddhismen
För att få betyget E ska du bevara följande frågor.
1. Beskriv vad Atman och Brahman är?
2. Vad är skillnaden mellan Atman och Brahman?
3. Hur hänger Atman och Brahman samman enligt hinduismen och buddhismen?
4. Vad är Samsara?
5. Vad är karma och hur påverkar den återfödelsen?
6. Vad är målet med livet för en hindu, glöm inte att använda begreppet?
7. Vad innebär Karmayoga?
8. Vad innebär Jnanayoga?
9. Vad innebär Bhaktiyoga?
10. Ge exempel på de vanliga gudarna inom hinduismen?
11. Vem var Buddha?
12. Vilka lidanden upptäckte den unga Buddha när han lämnade palatset?
13. Vad är kärnan i den buddistiska idéen om ”den gyllene medelvägen”?
14. Vad är målet med livet enligt Buddhismen, glöm inte att använda begreppet?
15. Vad är skillnaden mellan de två formerna av buddism Mahayana och Theravada?
Download