Skriv allt du kan om Hinduismen och Buddhismen.

Prov
Skriv allt du kan om Hinduismen och
Buddhismen.
Skriv om båda religionerna på fråga 1-4 samt 7. Använd begreppen som du tycker passar.
 1. Var religionerna finns i världen.
 2. Några levnadsregler.
 3. Heliga platser.
 4. Helig bok/böcker.
 5. Några gudar inom hinduismen.
 6. Hur och varför blev Siddharta Gautama den första
Buddha?
 7. Centrala tankegångar:
o Livets kretslopp
o Hur når man nirvana/Brahman?
o Hur ska man leva som människa?

Begrepp du ska använda när du skriver:
Karma
Reinkarnation
Kast
Tempel
Brahman
Atman
Nirvana
Siddharta Gautama
Buddha
4 ädla sanningarna
Åttafaldiga vägen
Munkar
Nunnor
Dharma
Sangha
Lama
Offra
Meditation
Kremera
Samsara