Uppgifter och frågor - Kristinas so-sida

Uppgifter och frågor
1. Buddhismen kan betraktas både som en filosofi och en religion. Förklara.
2. Hur uppstod buddhismen?
3. Nämn några likheter och skillnader mellan buddhismen och hinduismen.
4. Varför ville Siddharta Gautama lämna sitt liv i lyx innanför palatsets murar och bege sig ut i världen?
5. Vad menade Buddha med att "livet är ett lidande"?
6. Förklara begreppen karma och reinkarnation.
7. Förklara begreppen (en) buddha och nirvana.
8. Hur kan man enligt Buddha nå upplysning?
9. Sammanfatta buddhismens kärna (viktigaste delar).
10. Vad utmärker mahayanabuddhism?
11. Vad utmärker hinayanabuddhism?
12. Förklara vad vajrayanabuddhism är och hur den tillämpas i Tibet.
13. Vilken betydelse har munkar och nunnor för det buddhistiska samhället? Vad gör de och varför anses
de vara viktiga?