lpp-hinduismen-och-buddhismen-vt-2014

advertisement
Lpp Hinduismen & Buddhismen vt 2014
Det här ska du kunna berätta om
Hinduismen & Buddhismen
 Var religionerna finns i världen.
 Några levnadsregler.
 Heliga platser.
 Helig bok/böcker.
 Några gudar.
 Använda och förklara viktiga begrepp.
 Centrala tankegångar.
Vad bedömer läraren?
 Din förmåga att använda begrepp när du skriver och
talar.
 Hur du ställer frågor och är delaktig under lektionerna.
 Hur du svarar på frågorna på det kommande provet.
Begrepp:
Karma
Reinkarnation
Kast
Tempel
Brahman
Atman
Nirvana
Siddharta Gautama
Buddha
4 ädla sanningarna
Åttafaldiga vägen
Munkar
Nunnor
Dharma
Sangha
Lama
Offra
Meditation
Kremera
Samsara
Hur och varför blev Siddharta Gautama den första Buddha?
Centrala tankegångar:
Livets kretslopp
Hur når man nirvana/Brahman?
Hur ska man leva som människa?
Download