Buddhism(8)

advertisement
BUDDHISM
RELIGIONER I VÄRLDEN
Kort om buddhismen
• Buddhismen grundades av Buddha på 500talet f.Kr.
• Buddha växte upp i Indien och betraktade sig
som hindu i hela sitt liv. Det var först efter
Buddhas död hans lära utvecklades till en ny,
självständig religion.
• Enligt Buddha finns det inga gudar som kan
hjälpa människan.
UTANFÖR SLOTTET
BUDDHA SOM ASKET
SIDDHARTA GAUTAMA BLIR BUDDHA
Inga gudar hjälper – befria dig själv
• Meningslöst att be och offra till gudarna.
• Det finns ingen världssjäl.
• Du måste hjälpa dig själv för att slippa
återfödas och att uppnå nirvana.
Befria dig själv!
”Du ska inte av rädsla underkasta dig gudar och
be om nåd och frälsning. I stället ska du möta
livet rakryggad, öppen och trygg och lita på din
förmåga. Genom att leva rätt, meditera och söka
insikt och vishet inom dig själv når du dina mål.
Det är vägen till harmoni och befrielse. Befria
dig själv!”
(Siddharta Gautama)
BUDDHA OCH LÄRJUNGAR
De fyra ädla sanningarna
•
•
•
•
Sanningen om lidandet (livstörsten)
Sanningen om lidandets orsaker.
Sanningen om lidandets upphörande
Vägen till upphörandet av lidandet (den
åttafaldiga vägen)
DE TRE KORGARNA
Ashoka (304 f.Kr. – 232 f.Kr.)
BUDDHISMEN SPRIDER SIG
Två inriktningar
Lilla vagnen
(hinayana/theravada)
• Endast munkar kan nå
nirvana.
• Finns i bl.a. Sri Lanka,
Thailand, Burma, Kambodja
och Vietnam.
Stora vagnen (mahayana)
• Alla kan nå nirvana.
• Inom mahayana betraktas
Buddha ibland nästan som
en gud, och man ber och
offrar till honom.
• Finns bl.a. i Kina, Japan,
Korea och Tibet.
Fem regler för alla
•
•
•
•
•
Inte döda
Inte stjäla
Inte leva sexuellt lösaktigt
Inte ljuga
Inte använda berusningsmedel eller droger
Livet som munk
• Får ej gifta sig.
• Leva i celibat
• Inte äta efter
middagstid
• Inte ägna sig åt
världsliga nöjen.
• Inte ta emot pengar.
• Inte sova i en bred säng.
• Inte ta emot guld
• Endast äga två
orangefärgade
livklädnader…
• …en nål och ett bälte av
tyg…
• …en matskål…
• …en vattensil…
• och en rakkniv.
BUDDHISTISK MUNK
PROTESTER
Högtider
• Alla dagar när det är fullmåne är högtider
inom buddhismen. Då klär sig buddhister i vita
kläder och går till ett tempel eller ett kloster
till en speciell stupa (ett heligt torn) för att
tända rökelser.
• Fullmånen som inträffar vid maj är speciellt
viktig då man firar Buddhas födelse,
upplysning och inträde i nirvana. Högtiden
kallas Vesak.
Download