Instuderingsfrågor till
buddhismen
s. 43-50
Sida 43:
1. Hur kom den buddhistiska skriftsamlingen Tripitaka till?
2. Vad är Dhammapada för något och vad handlar de olika texterna om?
Sida 44:
3. Vilka viktiga tankegångar från hinduismen trodde Buddha på?
4. Vad menas med den gyllene medelvägen?
Sida 45:
5. Vad är den åttafaldiga vägen för något?
6. Är det någon eller några av de åtta ekrarna som du tycker verkar ha ett
speciellt bra eller mindre bra innehåll? Förklara.
7. I den femte ekern pratar man om ”rätt yrke”. Vad finns det för yrken
som inte skulle accepteras av en troende buddhist?
Sida 46:
8. Vad var nirvana enligt Buddha?
9. En stor grupp buddhister tror inte likadant som Buddha gjorde. Hur
skiljer sig deras sätt att se på nirvana jämfört med hur Buddha gjorde
det?
10. ”Allt leder till lidande” sa Buddha i den första av de fyra sanningarna.
Vad menade han med detta?
Sida 47:
11. Vad är egentligen orsaken till människornas lidande?
12. Vad kan man göra för att det här lidandet ska försvinna?
Sida 48:
13. Varför finns det väldigt få buddhistiska nunnor?
14. En munk lagar aldrig mat, men hur bär de sig åt för att få mat?
15. Hur mycket och hur ofta äter en buddhistisk munk?
Sida 49:
16. Hinduismen och buddhismen är överens om att karma avgör hur nästa liv
ska bli, men på vilket sätt skiljer sig synen på karma åt mellan de här
religionerna?
Sida 50:
17. Buddhismen och den relativt nya kvantfysiken har en delvis gemensam syn
på vad världen består av. På vilket sätt då?
18. Vad är man om man är ateist?