Hinduismen

advertisement
Hinduismen
Hinduismen – En av världens äldsta religioner, ungefär 3500 år gammal.
Indien – Landet där religion startade. Indien är idag det land där det bor flest hinduer.
Santana Dharma – Så kallar hinduerna sin religion, betyder eviga läran eller eviga lagen.
Finns många olika sätt att utöva religionen på och många olika heliga skrifter.
Olika sätt eller vägar att nå moksha (befrielsen från återfödelse):
Handlingens väg – Att göra ett bra jobb, följa religiösa riter som att be och offra. Vara god mot andra.
Kärlekens väg – Koncentrera sig på att visa kärlek mot en eller flera gudar. Sjunga och be inför en gud.
Kunskapens väg – Meditera och studera de heliga skrifterna mycket. Förstå hur allt hänger ihop och få kontroll på sin
kropp och sina tankar tillexempel genom yoga.
Hinduismen ord och begrepp
• Brahman – Världssjälen som finns överallt och i allting
• Atman – Själen som finns i allt levande, när en människa
dör flyttar atman till en ny kropp. Atman är en del av
Brahman.
• Samsara – Återfödelse, det eviga kretsloppet. Det är inte
positivt att ständigt återfödas.
• Karma – är resultaten av alla handlingar en människa gjort
under livet. Den avgör vad man återföds till samt vilket liv
man får, tex. människa eller ett djur.
• Moksha – målet för en troende hindu. Att slippa
återfödas. Då befrias atman och blir en del av världssjälen
(Brahman). Moksha är ett evigt tillstånd av frid och ro.
• Gudar och gudinnor – Inom hinduismen tror man på flera olika gudar.
De visar olika sidor av världssjälen, gudarna har olika uppgifter.
•Tempel – Är gudarnas bostäder.
Varje tempel är ämnat åt en gud. I templet finns det bilder och statyer på guden.
Där kan man offra blommor eller frukt.
•Puja - Gudstjänst eller bönestund i hemmet.
Många hinduer har små altare hemma med gudastatyer.
•Högtider / Fester
Diwali – Ljusfest (kan linkas vid nyårsfirande)
Holi – Vårfest (Vårbrasa tänds och vanligt att kasta färg på varandra.)
Navaratri – Nio nätters fest, firar olika gudinnor.
Download