FRÅN NORMATIV JUDENDOM TILL PLURALISM – judisk historia

advertisement
CTR / Judaistik
Johan Åberg
FRÅN NORMATIV JUDENDOM TILL PLURALISM
– judisk historia från Talmud till idag
Ca 70–1000
Talmudisk & gaonisk tid
Rabbinska akademier i Galileen (norra Israel) och Babylonien
Gaon = ärofull titel på religiös auktoritet
Responsalitteraturens framväxt
Saadia Gaon (ca 882–942)
första försöket att systematisera judisk tro
första nedteckningen av en siddur
kamp mot karaiter
Ca 800–1492 / Spanien
Sefarad (arvtagare: sefarder)
”guldålder” för judisk filosofi
Maimonides (1135–1204)
Mishne Tora (”den andra toran”)
More Nevukhim (”vägvisare för rådvilla”)
”guldålder” för judisk mystik (kabbala)
Zohar (”klarhetens bok”, ca 1280)
symbolisk förståelse av Guds natur, universums uppbyggnad etc
Sefirot
1492: fördrivning
Ca 800–1800 / Tyskland
Ashkenaz (arvtagare: ashkenazer)
Talmudstudier i centrum
Rashi (1040–1105)
Antijudiska uttryck (korståg, digerdöd, ritualmordsanklagelser, fördrivningar)
Traditionalistiskt religiöst samhälle
Moses Mendelssohn (1729–1786)
Haskala (upplysning)
JOHAN ÅBERG
Lunds universitet Judaistik
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Allhelgona kyrkogata 8, 223 62 Lund
Tel dir 046-222 43 33 Fax 046-222 44 26
E-post [email protected] www.teol.lu.se/judaistik
Religiösa grenar
Reformjudendom
reformerad gudstjänst
betoning på etik och estetik
framhållande av att vara ”sanna” medborgare
individualistisk judendom anpassad till moderna samhället
Ultraortodox judendom
Chatam Sofer: ”Allt nytt är förbjudet av Toran”
traditionsbevarande med avståndstagande gentemot omgivande samhälle
(Neo-)Ortodox judendom
S R Hirsch: ”Tora im derech eretz / Tora med världsligt liv”
traditionsbevarande med öppenhet mot omgivande samhälle
Konservativ judendom
Solomon Schechter: ”Klal Israel / ett enat Israel”
försök att bevara balans mellan öppenhet för modernitet och vördnad för
tradition
1700–1940 / Östeuropa
Pale of settlement / Judiska bosättningsområdet
1882: Alexander II mördas; upptakt till ökad emigration
Shtetl
Traditionalistiskt samhälle
Chassidism
Baal Shem Tov (ca 1700–1760)
Zaddik
Mitnagdim (”motståndare”)
Utmaningar mot traditionalistiskt samhälle
Haskala / Sionism / judisk socialism (Bundism)
Ultraortodox judendom idag
Rekonstruerad och återuppbyggd judendom
Numerärt sett liten – men religiöst inflytelserik
Download