JUDENDOM

advertisement
JUDENDOM
Några begrepp...
• Diaspora - Förskingring (70 ekr)
• Pogromer - Judeförföljelser
• Antisemitism - Avsky mot den som talar
ett semitiskt språk (ex. arabiska,
syriska, hebreiska) Har fått betydelsen
”judehat” under 1800-talet
• Sionism - Drömmen om ett eget land
• Synagoga - Gudstjänstlokal, alternativ
till templet (babylonska fångenskapen)
Kyrkor och moskéer växer fram med
Synagogan som förebild.
• Bar/Bat Mitsva - Budets
son(13)/dotter(12), religiöst myndig,
läser högt ur Torah i synagogan.
• Yom Kippur - Högtidligaste dagen, 10
dagar efter nyår, Ångra synder och be
om förlåtelse
• Pesach - Judiska påsken, minns
Exodus och fångenskapen
• Sabbat - Från solnedgång till
solnedgång fre-lör, Vila från arbete på
den sjunde dagen, be och glödjas åt
Guds vackra skapelse
• Tanach - Läran/lagen, profeterna,
skrifterna = GT
• Torah - De fem
moseböckerna(läran/lagen)
• Talmud - Tolkningar av lagar och
traditioner
• 613 - reglerna att följa i torah, men ”det
som är förhatligt mot dig, ska du inte
göra mot andra, det är hela toran,
resten är kommentarer (Hillel, vis judisk
man)
• 10 - Budorden, de viktigaste av de 613
• Monoteism - EN GUD! ”Hör Israel!
Herren är vår Gud, Herren är en.”
• Messias - Inte Jesus, Gudomlig ledare
som gör världen fredlig, Elia förespår
messias (Elias bägare)
•
•
Menorah - Ljusstake med sju ljus...
Viktigaste och äldsta symbolen för
Judendom
Kosher - Det som är rent och därför tillåtet.
idisslande däggdjur med klövar, EJ gris, Fiskar
med fenor och fjäll, EJ skaldjur och ål, EJ
blanda kött och mjölk, Rätt slaktat
• Sekulariserad/Ortodox/Liberal/Konserva
tiv - grenar inom Judendom, fördjupa er
själva
• ISRAEL - ”ett folks dröm blir ett annat
folks mardröm” 1948 erkänns staten
Israel av FN
Download