Hämta fil

advertisement
Instruktioner Tidsmaskinen!
I den här arbetsuppgiften ska du svara på frågorna som finns i de olika uppgifterna.
Använd olika källor, till exempel: internet, läroboken i religion, böcker från
biblioteket. Sammanställ dina svar i ett Word-dokument eller i OneDrive. Fokusera
på att beskriva, förklara och resonera om frågorna som handlar om religion och lägg
mindre tid på att skriva en berättelse. Du får arbeta med uppgiften i skolan men du
behöver kanske arbeta hemma. Uppgiften ska vara klar 5/5 Mejla till:
[email protected]
Lycka till! 
Dessa kunskapskrav bedöms i uppgiften:
Kunskapskrav
Redovisa kunskaper om
judendomen
E
Grundläggande
C
A
Goda
Mycket goda
Beskriva hur judendomen uppkom,
vad man tror på, syn på människan
och livet, heliga skrifter och
levnadssätt
Beskriva
Förklara, visa på
samband
Förklara, visa på samband,
generella mönster
Resonera om likheter och skillnader
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade och
nyanserande
Utifrån undersökningar beskriva
samband och resonera om varför
olika inriktningar har uppstått inom
judendomen och vilka konsekvenser
det kan få för människorna och för
religionen
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Till viss del för
resonemanget framåt
För resonemanget framåt
För resonemanget framåt
och fördjupar eller breddar
det
Resonera om varför olika högtider
har uppkommit och hur de firas
idag
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Söka information, använda olika
källor
I huvudsak
Relativt väl
Väl
Enkla
Utvecklade
Resonera om informationens och
källornas trovärdighet och relevans
Välutvecklade
Du bygger en tidsmaskin, reser i tiden och träffar olika människor som
berättar om judendomen. Vad får du lära dig?
Trevlig resa!

Ditt första stopp blir Kanaans land. Där träffar du Abraham. Vad berättar han
för dig? Vem var han och vilka uppdrag gav Gud honom?

Du tackar Abraham för hans svar och hoppar in i din tidsmaskin och reser
vidare. Du stannar i Sinaiöknen och möter Moses. Vad får du veta om honom?
Varför är ni i öknen och vart ska ni?

Du reser tillbaka till Kanaans land och nu har det gått några år sedan du
träffade Abraham. Berätta om de olika kungarna Saul, David och Salomo
och templen. Berätta även om när romarna erövrar området. Vad är
diasporan?

Ditt nästa stopp blir nutid. Du träffar en rabbin som berättar om antisemitism
och förföljelser. Vad innebär ordet antisemitism? Beskriv kortfattat och ge
exempel på förföljelser av judar.

Du stannar kvar i nutid och träffar en judisk kvinna. Hon berättar om
grundtankarna, de heliga skrifterna, koscher, omskärelse och sabbat. Vad
innebär dessa?

Den judiska kvinnan erbjuder dig att följa med på en högtid. Vilken väljer du?
Vad händer under högtiden och varför firas den?

En dag under din resa träffar du fyra olika personer som följer de olika
inriktningarna i judendomen; reformjudendom, ortodox judendom, konservativ
judendom och kulturell judendom. Vad berättar de för dig? Varför finns dessa
inriktningar? Vad tror man på? Vilka likheter eller skillnader finns mellan
dessa inriktningar? Efter mötet funderar du på vad personerna berättade för
dig. Vad kommer du fram till? Vilka konsekvenser kan uppstå av att det
finns olika Inriktningar inom en religion? Hur kan en religion påverkas av
förändringar i samhället?

Under ditt sista stopp på din resa träffar du en rabbin, en präst och en imam.
Vad berättar de för dig? Vilka likheter och skillnader finns mellan
judendomen, kristendomen och islam? Jämför till exempel; uppkomst,
gudstjänstlokal, vad man tror på, högtider, symboler, heliga skrifter, regler.

Skriv en källförteckning av de källor du har använt. För sedan ett
resonemang om vilka källor du anser är trovärdiga eller inte. Ge exempel
och förklara varför.
Download