Livets uppkomst

advertisement
Livets uppkomst
•Jorden bildades för 4,6 miljarder år
sedan. Då fanns inget liv.
• Regn bildade hav där kemiska reaktioner
ägde rum.
• I haven bildades DNA och aminosyror.
Utan dem kan liv inte bildas.
Cellen som finns i allt levande
Charles Darwin 1809-1882
”Människan kommer ursprungligen från
aporna”
Evolutionen
Sammanfattning
• Jorden bildades för 4,6 miljarder år sedanīƒ big
bang
• I haven bildas de första encelliga
organismerna.Kemiska reaktioner skapar DNA
och aminosyror.
• Alla organismer består av celler
• Människan har utvecklats från djuren och är en
avlägsen släkting till de apor som lever nu.
• Charles Darwin räknas som evolutionsteorins
fader
Download