Instruktion inför seminarium 2. Workshop om en politisk

advertisement
Instruktion inför seminarium 2. Workshop om en politisk-teoretisk
debatt: Att analysera argument.
Litteratur: Bauhn & Demirbag-Sten; Boréus & Bergström; Hansson; Tännsjö (två texter); Wolff
Under detta seminarium kommer vi tillsammans arbeta med argumentationsanalys och diskutera hur
en filosofiskt normativ text kan byggas upp.
Inför tillfället ska ni förbereda er genom att:
1. Läsa texterna i Tidsskrift för politisk filosofi (TPF), samt Boréus & Bergströms och Wolffs
texter.
2. Göra en deskriptiv argumentationsanalys: Med utgångspunkt i Naess metod för
argumentationsanalys, som presenteras från s. 95 i Boréus & Bergström, ska ni i marginalen
på varje text i TPF markera (i.) den övergripande tesen, (ii.) pro et contra-argument och (iii.)
premisser. Om det behövs kan ni också göra kortare noteringar i marginalen över t ex
outtalade premisser. När det gäller pro et contra-argument bör ni framförallt fokusera på
argument av första ordningen, gå alltså inte in i en alltför teknisk och detaljerad analys så
som den beskrivs i Boréus & Bergström på s. 106, Tabell 3.2 (om det inte roar er särskilt…).
Det viktiga är den övergripande argumentationen.
3. Göra en rekonstruktion av en av texterna: Välj en av texterna där ni plockar ut (i.) tes, (ii.)
pro et contra-argument och (iii.) premisser (uttalade och outtalade) och gör en
rekonstruktion av argumentationen. Detta kan ni göra genom t ex en uppställning så som
görs i tabell 3.1 el 3.2 i Boréus & Bergström, men fokusera fortsatt i första hand på argument
av första ordningen och gör den inte alltför detaljerad.
Lycka till! Vi ses på seminariet.
/Jonathan
Download