Studiebrev 9 - Háskóli Íslands

advertisement
Háskóli Íslands
Svenska lektoratet
Vårterminen
Språksociologi och dialekter – 05.70.10
(2,5 p) V [ects: 5]
Lärare: Maria Riska
[email protected]
Studiebrev 9
Språkförändring
Språk förändras. Tegnérs dikt som vi tittade på i studiebrevet om sexolekter kan
vi se som ett gott exempel. Dikten handlar om hur ren svenskan är och hur stark
den är som lyckas stå på egna ben. Det hela blir komiskt när man tittar närmare
på diktens inledningsrad: Ärans och hjältarnas språk! I denna mening finns det
bara ett ord som är ”svenskt” i den mening att det fanns redan i fornsvenskan resten är inlånade från andra språk. Det ”riktigt svenska” ordet är ”och”. Ordet
har dock en tyskinspirerad stavning!
Uppgift 1
Läs nu s. 223-236 och s. 69- 75 i Einarsson, Språksociologi:
1. I förra veckan behandlade vi kort invandrarsvenskan. Tror du att
riksspråket kommer att påverkas av denna? Vad krävs för att för att sättet
som invandrarungdomarna talar skall bli del av det allmänna språket på
ett beständigt sätt?
2. Beskriv det påhittade ordet ”grytma”s väg från det att det första gången
sägs till dess att det hamnar i Svenska akademiens ordlista! Hitta själv på
vägen, men med hjälp av bokens termer och teorier om ords etablering,
och ta med alla nivåer (individnivå, gruppnivå etc.)!
3. Vi har tidigare sett hur latin, franska och tyska har påverkat svenskan.
Engelskan är nutidens stora kulturspråk. På vilket sätt kommer engelskan
in i svenskan? Är det mest fråga om ”change from above” eller ”change
from below”? Vilka domäner påverkas av engelskan? Finns det några
problem som uppstår när vi lånar in ord, eller använder engelska istället
för svenska? Vilka fördelar finns det?
Läs gärna någon artikel på adressen:
http://www.sprakforsvaret.se/sf/index.php?id=10
och hänvisa gärna till den/dem! Läs även Svenska akademiens ständige
sekreterares artikel på
http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=5042
Tack för idag – och hör av er om ni har några frågor!
/Maria
© Lars-Göran Johansson 2006
Download