Djur och växter

advertisement
Djur och växter.
Vi börjar NO:n i sjuan med att läsa om djur och växter. Djuravsnittet
kommer att finnas med i flera ämnen. I engelskan heter det första avsnittet
”Animals” och i biologin kommer vi att till en del arbeta tillsammans med
svenskan. Vi börjar med att läsa om hur djuren klassificeras i olika
grupper och vilka djur som hör ihop och jobba med kapitel 6 i boken.
Därefter ska varje elev sätta sig in i hur det skulle vara att vara ett djur under några dagar. De får söka
fakta och sedan på svenskan skriva en djurdagbok. Denna bedöms både från svenska och ur ett NOperspektiv. Vi fortsätter sedan med avsnittet om växter som behandlas i kapitel 5 i läroboken. Jag
beräknar att vi arbetar med detta till och med vecka 41.
För att klara målen på områdena ”Djur och
växter” ska du
 veta att djuren delas upp i två huvudgrupper,
ryggradsdjur och ryggradslösa djur
 känna till några av de undergrupper djuren
delas upp i och några djur i respektive grupp
 kunna leta fakta om ett djur och bearbeta
dessa fakta i en djurdagbok
 veta skillnaden mellan sporväxter och fröväxter
 kunna räkna upp några av blommans delar
 känna till lite om blommornas befruktning
Lycka till
Håkan
Download