Djurägarförsäkran

advertisement
Djurägarförsäkran
Rafnaslakt AB
Näsåkervägen 60
880 40 Ramsele
070/259 6666
Datum ______________
Anläggningsnummer: SE 005 EG
Produktionsplatsnummer: SE 207415
Bankgiro: 496-5190
Person- eller org.nummer ____________________
Djurägare ____________________ Ev. transportör ___________________
Produktionsplatsnummer _____________________
Djurslag
SE-nummer
Antal månader
_______________
______________________________
___________
_______________
______________________________
___________
_______________
______________________________
___________
_______________
______________________________
___________
Härmed försäkras att:
- djuren är märkta enligt jordbruksverkets regler
- att djuren är friska och inte står under karens för läkemedel
- djuren inte kommer från besättning där salmonella konstaterats eller bvd-prov utfallit
positivt
- att djuren inte är dräktiga närmare än 3 månader före eller efter förlossning
- att djuren inte är högmjölkande
- att djuren är helt rena, har skötta klövar, är skadefria och vid acceptabelt hull
- att djuren inte kommer från en spärrad besättning.
Djurägarens underskrift
Mottagarens underskrift
Transportörens underskrift (om annan)
Download