Språkhistoria
Sammanfattning – det allra, allra viktigaste
Ni bör ändå fylla på från häftet med svensk språkhistoria samt från mina
genomgångar och klassdiskussioner.
Sammanfattning – språkets uppkomst
Språket skapas för att det finns behov
Det blir komplexare – men också tydligare
Vi har gått från ”läten” till ”ord” för att vi
behövde skilja på t.ex. olika ätbara växter och
farliga djur.
Ju fler uppfinningar vi använder, ju större
samhällen vi bygger, desto fler ord behöver vi.
Svenskan har rötter i indoeuropeiskan
De flesta europeiska språk har samma ursprung
Det sprids och skiljer sig från andra språk när
nomader blir bofasta = jordbruket
Sammanfattning – skriftspråkets
uppkomst
Skriftspråket skapades för att det fanns behov
att föra över information över tid och rum
Först bilder, sen hieroglyfer och sen bokstäver
Blir till bokstäver för att det är lättare att bilda
nya ord och att vara precis
Sammanfattning – det svenska språket
Runsvenska – vikingatidens svenska
Runsvenskan var en dialekt av urnordiskan som inte
skiljde sig så mycket från andra dialekter
Man reste runstenar som berättade om folk som rest eller
dött
Runalfabetet ser ut som det gör för det var lätt att hugga
i sten. Det finns många runalfabet i världen.
Fornsvenska – medeltidens svenska
Latinet och grekiskan påverkade vårt språk i och med
kristnandet av Sverige. Både ord och alfabet!
Tyskan påverkade vårt språk i och med handel och
politik, och att det ligger nära vårt eget språk.
Sammanfattning – det svenska språket
Äldre nysvenska – Gustav Vasas svenska
Gustav Vasa ville att svenskan skulle bli mer skiljt från danskan
Städade upp i grammatiken
Lät trycka en bibel på den nya svenskan
Yngre nysvenska – ett enklare skriftspråk
Fler svenskar läser och skriver tack vare industrialiseringen
Flera författare skriver enklare och ”fel” med vilje för att utmana
normer och regler
Svenska Akademien instiftas
Ska bevara och utveckla det svenska språket
Utländska ord försvenskas i stavning och uttal
Sammanfattning – det svenska språket
1900-talet – den moderna svenskan
Rakare och enklare skriftspråk
Skolorna lärde ut att tala så som det stavas
Kortare meningar
Talspråket blir okej att skriva
Icke = inte, hava = ha, bliva = bli
Dialekterna tunnas ut
Engelskan blir ett modespråk i hela världen
Från 1945 blir USA en supermakt – mycket inflytande
Mycket underhållning – film, musik, ungdomskultur
Internet och teknik – mycket av det kommer från USA
Sammanfattning - låneord
Vi tar in nya ord i språket för att vi behöver det.
Från latinet och grekiskan fick vi
Ord som hade att göra med administration, handel och
militären
Från franskan fick vi
Ord som hade med religion och utbildning att göra
Från tyskan fick vi
Från länder som har inflytande på oss ekonomiskt, politiskt och
kulturellt.
Ord som hade att göra med städer, lyx och underhållning
Från engelskan fick vi
Ord som hade att göra med kultur och teknologi
Sammanfattning – låneord och nya ord
De ord vi lånade in från andra språk under en viss
tidsperiod säger något om den tiden
I Svenska Akademiens Ordlista kommer varje år in
flera nya ord, samtidigt som gamla försvinner. Vad
säger de nya orden om vår tid?
Queer, patriarkal, sexist,
stringtrosa, nakenchock, pedikyr,
chatt, blogg, cookie, cache,
Haloumi, rucola, chorizo, pesto,
Sammanfattning – minoritetsspråk
Sverige har 5 officiella minoritetsspråk
Samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani. De har
alla talats i Sverige i minst 100 år av en särskild grupp.
Ofta är det folk som inte har ett eget land, utan bor på ett
område i ett annat. Till exempel samerna, eller romerna.
Minoritetsspråken är skyddade enligt lag och ska
vårdas för framtiden för att de inte ska dö ut.
Svenskan blev Sveriges officiella förstaspråk först
på 2000-talet.
Sammanfattning – fult språk
Svordomar har funnits i alla språk genom alla tider.
Svordomar förlorar i styrka och kraft så vi får hitta
på nya
Det är ett naturligt inslag i vårt språk!
Dagens svordomar är morgondagens ”vanliga” språk.
I Sverige har det varit straffbart att kalla någon för
fula saker enligt lag med både böter och fängelse