Plan-vt-14

advertisement
År 9
Matematikplanering vt-14
Vecka
Mån
2
Tors
Fre
Rep. √, pyt, likform,
4.1 Rätblock och
kuber
3
4.1
4.2 Enheter för
volym
4.2
4
4.3 Prisma, pyramid
4.3
4.4 Cylinder, kon
5
4.4
4.5 Klotet
4.5
6
Blandade uppgifter
Blandade uppgifter
Prov
kap 3-4
7
5.1 Uttryck med
variabler
5.1
5.2 Förenkling av
uttryck
8
5.2
5.3 Funktioner
5.3
9
5.4 Formler och
funktioner
5.4
5.4
10
11
SPORTLOV
5.5 Mer om
funktioner
5.5
5.5
12
NP SV
Repetition
NP SV
Diagnos 5
13
6.1 Tal och räkning
6.1
6.2 Bråk och procent
14
15
6.2
6.3 Geometri
6.3
6.4 Statistik och
sannolikhet
6.4
6.5 Uttryck, funkt.
och ekvationer
PÅSKLOV
6.5
18
19
NP EN
1:a MAJ
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 7
Kapitel 8
NP MA D
20
NP MA A
Muntliga
NP MA A
Muntliga
NP MA A
Muntliga
NP SO
NP SO
21
22
23
24
Diagnos 5
PÅSKLOV
16
17
Prov
Slutprov
FLYGARDA´N
1:a MAJ
LOV
LOV
LOV
LOV
NP MA B + C
tisdag
Slutprov
Download