Engelska - Finn upp

advertisement
Engelska
Lgr 11: I kursplanen för engelska får eleven:
Med Uppfinnarresan får eleven:
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Möjlighet att utveckla sin muntliga förmåga
genom att hålla en filmad presentation på
engelska om uppfinningen.
• Använda språkliga strategier för att förstå och göra
sig förstådda.
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och
sammanhang.
• Möjlighet att utveckla sin skriftliga förmåga
genom att göra en översättning av den svenska
texten och bearbeta den.
• Tillfälle att anpassa språket efter elever i yngre
årskurser.
Betyg E
Kunskapskrav
Lgr 11
Finn upp
1
I muntliga och skriftliga framställningar i olika
genrer kan eleven formulera sig enkelt,
begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven presenterar muntligen sin uppfinning
med ett enkelt ordval och relativt
sammanhängande. Beskrivningen är begriplig.
2
För att förtydliga och variera sin
kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven visar att hen kan förbättra sin
presentation genom ta emot konstruktiv
feedback från en annan elev.
3
I muntlig och skriftlig interaktion i olika
sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt
och begripligt samt i någon mån anpassat till
syfte, mottagare och situation.
Elevens översättning (till engelska) är
begriplig för en yngre engelsktalande person.
PROBLEMLÖSNING, KREATIVITET
OCH UPPFINNANDE I SKOLAN
Download