Plan-vt-13

advertisement
År 9
Matematikplanering vt-13
Mån
Vecka
Ons
Tors
2
4.1 Rätblock och
kuber
4.1
4.1
3
4.2 Enheter för
volym
4.2
4.3 Prisma, pyramid
4
4.3
4.4 Cylinder, kon
4.4
5
4.5 Klotet
4.5
4.5
6
Blandade uppgifter
NP SV
Blandade uppgifter
7
5.1 Uttryck med
variabler
5.1
5.2 Förenkling av
uttryck
8
5.2
5.3 Funktioner
5.3
9
5.4 Formler och
funktioner
5.4
5.4
10
11
Prov
Prov
kap 3-4
SPORTLOV
5.5 Mer om
funktioner
5.5
5.5
12
Repetition
Repetition
Diagnos 5
13
6.1 Tal och räkning
6.1
PÅSKLOV
PÅSKLOV
14
15
6.2 Bråk och procent
6.2
16
6.3
NP SO
6.4 Statistik och
sannolikhet
NP MA A
Muntliga
17
6.4
NP EN
6.5 Uttryck, funkt.
och ekvationer
Diagnos 5
18
19
NP EN
1:a MAJ
6.5
6.3 Geometri
FLYGARDA´N
Kapitel 7
Kapitel 8
NP MA C
20
23
NP MA A
Muntliga
NP MA A
Muntliga
21
22
NP MA B (tis)
Slutprov
Slutprov
LOV
Download