Information för dig som söker teater

advertisement
Information för dig som söker teater
Provet består av tre delar:
Del 1: Ensembleprov
Ett prov där er grupp tillsammans planerar, skapar och spelar upp en miniföreställning utifrån olika roller som t ex producent, regissör, tekniker, skådespelare
och så vidare. Mer information finns på dokumentet ensembleprov.
Del 2: Muntligt prov
Ett muntligt prov där du får berätta om din uppgift i ensembleprovet utifrån den
uppgift du haft där.
Del 3: Inriktningsprov i teater.
Provet är i två delar.
1. Du ska framföra en egen gestaltning/ sceniskt framförande på ett av dessa
teman ’lika - olika’ eller ’mod’. Det kan vara en egenskriven text, ett utdrag
från en pjäs eller ett ordlöst framförande. Du väljer själv vilket som passar
dig. Framförandet ska vara Max 2-3 minuter långt.
2. Improvisation från en text du får på ansökningsdagen. Du kommer att arbeta
med texten samtidigt som du får nya förutsättningar och genrer.
Kunskaper som bedöms och valideras:
•
•
•
•
Kroppen som utrycksmedel.
Den sceniska berättelsens uppbyggnad.
Gestaltning av karaktär.
Att medvetet förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik.
Download