kursvalsblankett - Svenska Privatskolan i Uleåborg

advertisement
Svenska Privatskolan i Uleåborg
Sepänkatu 7
90100 Uleåborg
Tel 08-3112852
KURSVALSBLANKETT
Kursval för läsåret _________-_________
Namn:___________________________________________
Adress:__________________________________________
Personsignum:____________________________________
Tel:_____________________________________________
KURSUTBUD
Obligatoriska
Fördjupade
Tillämpade
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
0
1
1
1
1
7 8 9
7 8
(Ringa in de kurser du väljer)
Modersmål
Finska
Modersmålsinriktad
A-finska
Nybörjarkurser
Engelska
Tyska B2
B3
Franska B2
B3
Matematik
Kort
Lång
Biologi
Geografi
Fysik
Kemi
Religion
Livsåskådning
Filosofi
Historia
Samhällslära
Psykologi
Musik
Bildkonst
Gymnastik
Hälsokunskap
Studiehandledning
Datateknik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
2
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
2
2 3
2 3
2 3 4
2
2
2
2
7
1
1
1
1
8
2
2
2
2
3
3
3
3
7 8
11 12
3 4 5
3 4
2 3 4
2 3 4
4 5
4 5
2 3 4
5 6
3 4
2 3 4
3 4 5
3 4 5
3 4 5
2 3
2
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1 2 3
13
5 6 7 8
5
1
5
6
6 7
1 2 3 4
Tot. antal kurser (min 75st) ____________st
________
_______________________
_______________________
Datum
Elevens namn
Målsmans underskrift
Download