UNDERSÖKNINGSREMISS Kartläggning av virussjukdomar och

UNDERSÖKNINGSREMISS
Kartläggning av virussjukdomar och
BKD på fiskodlingar
1(2)
Skriv ut i fyra exemplar: 1. odling, 2. veterinär, 3. länsveterinär, 4. Evira.
UPPGIFTER OM ODLINGEN
Fiskhållningsplatsens vattenbruksregisternummer
(obligatoriskt)
Odlingens och odlingsenhetens namn
Odlingens kontaktperson
Telefonnummer
Odlingens adress
Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post.
E-postadress:
Odlingens tillsynsmyndighet, till vilken svaret skall sändas
Postadress
Telefonnummer
vesiviljelyrekisterinu
mero (pakollinen)
Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post.
E-postadress:
Önskad undersökning:
Fiskart A
Ålder
Antal
Hela fiskar
Organ
Undersökning
Virologisk
Övrig information (sympton o. dyl.)
Provtagningsdatum
Identifikation
Ovarialvätskor
Avseende BKD
Fiskart B
Ålder
Provtagningsdatum
Antal
Hela fiskar
Organ
Undersökning
Virologisk
Övrig information (sympton o. dyl.)
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Djurprov
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 029 530 4552, Fax 026 530 4361
www.evira.fi
LAB 1011/2/sv (134184)
Identifikation
Ovarialvätskor
Avseende BKD
Evira, Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Tel. 029 530 4952, Fax 029 530 4970
Evira, Uleåborg
Postadress: Elektroniikkatie 3, 90590 ULEÅBORG
Besöksadress: Elektroniikkatie 5, 90590 ULEÅBORG
Tel. 029 530 4924, Fax 029 530 4915
förnamn.slä[email protected]
UNDERSÖKNINGSREMISS
Kartläggning av virussjukdomar och
BKD på fiskodlingar
Fiskart C
Ålder
2(2)
Provtagningsdatum
Antal
Identifikation
Hela fiskar
Organ
Undersökning
Virologisk
Övrig information (sympton o. dyl.)
Ovarialvätskor
Avseende BKD
Veterinär (om annan än tillsynsmyndighet)
Postadress
Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post.
E-postadress:
Jag har på förhand avtalat med Evira om leveranstidpunkt för proverna
Datum
Ja
Nej
Veterinärens underskrift och namnförtydligande
BKD-undersökningarna är avgiftsbelagda.
Eventuella tilläggsundersökningar är också avgiftsbelagda och skickas med separat remiss.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Djurprov
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 029 530 4552, Fax 029 530 4361
www.evira.fi
LAB 1011/2/sv (134184)
Evira, Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Tel. 029 530 4952, Fax 029 530 4970
Evira, Uleåborg
Postadress: Elektroniikkatie 3, 90590 ULEÅBORG
Besöksadress: Elektroniikkatie 5, 90590 ULEÅBORG
Tel. 029 530 4924, Fax 029 530 4915
förnamn.slä[email protected]