Fyll i med maskin eller texta tydligt. Obligatoriska uppgifter är

advertisement
UNDERSÖKNINGSREMISS
Kalvdiarré
Ankomstdatum
Fyll i med maskin eller texta tydligt.
Obligatoriska uppgifter är markerade med asterisk (*).
Kl.
Dnr
Ägarens namn
Telefon
Utdelningsadress
Lägenhetssignum (9 siffror)*
Postnummer och -anstalt
Djurhållningsplatssignum (12 siffror)*
FÖR KÄNNEDOM
Behandlande veterinär
Telefon
Utdelningsadress
Postnummer och -anstalt
Annan mottagare av svar
Telefon
Utdelningsadress
Postnummer och -anstalt
Rapporten sänds även för kännedom till
ETT rf / Naseva, PB 221, 60101 Seinäjoki
BETALARE
Ägaren
Veterinär
Annan
UPPGIFTER OM PROVERNA
Antal prover, st:
Prov nr
Sända:
Tagna:
Djurets ålder
Djurets EU-signum*
Symptom, medicinering
1.
2.
3.
4.
5.
INFORMATION OM GÅRDEN
Mjölkboskap
Kalvuppfödning
Dikobesättning
Mellanuppfödning
Slutuppfödning
Kvighotell
Uppfödningsmetod:
Antal djur:
Kombinationsboskap, hurdan:
Ekologisk
Köpta kalvar:
Ej ekologisk
över 2 år, st:
Ja
6 mån-2 år, st:
Nej
under 6 mån, st:
BAKGRUNDSINFORMATION
Djurens symptom
Blodig diarré:
Symptomens varaktighet:
I vilken ålder har diarrén börjat?
Vården av diarrén och använda läkemedel
Antal sjuka kalvar för tillfället:
Datum
Avvänjts från flytande foder
st.
Ja
Nej
veckors ålder
Antal kalvar som dött under det senaste året:
st.
Underskrift och namnförtydligande
Gatuadress (Postens Till dörren –paket och expressbrev)
Evira, Kuopio
Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
Adress för bussförsändelser
Evira, Kuopio
Matkahuolto Kuopio
Förfrågninag/anmälningar om provförsändelser
Kuopio kansli klo 8.00–16.15, tel. 029 530 4952
Förfrågningar om undersökningar
Tel. 029 530 4959
LAB 1043/4/sv (134437)
Har inte avvänjts
E-post
fö[email protected]
7/2014
Download