NATURKUNSKAP ÅRSKURS 4 Biologi (1h/vecka) Djuren på

advertisement
NATURKUNSKAP
ÅRSKURS 4
Biologi (1h/vecka)
Djuren på bondgården
Spannmål
Fotosyntesen
Fiskar; gädda, abborre, lax
Fåglar på åker och äng
Växter och djur vid stranden
Geografi (1h/vecka)
Norden och Baltikum, kulturella särdrag och likheter
Östersjön
ÅRSKURS 5
Biologi
Åländska biotoper:
stranden- några åländska sjöfåglar (fågelbok)
lunden-fridlysta växter på Åland (floran)
skogen-mossor och lavar
Elementär kunskap om människokroppen
Geografi
Världens klimatzoner
Kartboken och dess användning (t.ex diagram)
Europa, kulturella särdrag och levnadsförhållanden i några länder
Djur och växter i Europa
Miljömedvetenhet
Fysik och kemi
Syror och baser
Luft och tryck
Värme
Magnetism
Elektricitet
NATURKUNSKAP
ÅRSKURS 6
Biologi
Åländska biotoper:
ängen-fåglar, fågelskådning (fågelbok)
Miljömedvetenhet
Geografi
Världen, kulturella särdrag och levnadsförhållanden i några länder
i de olika världsdelarna
Djur och växter i de olika världsdelarna
Biologi
Puberteten och ett barns födelse
Hälsa kost och motion
Tobak, alkohol och narkotika och dess skadlighet
Fysik och kemi
Kemiska reaktioner
Ljud
Ljus
Astronomi
Download