NATURKUNSKAP ÅRSKURS 4 Biologi (1h/vecka) Djuren på

advertisement
NATURKUNSKAP
ÅRSKURS 4
Biologi (1h/vecka)
Djuren på bondgården
Spannmål
Fotosyntesen
Fiskar; gädda, abborre, lax
Fåglar på åker och äng
Växter och djur vid stranden
Geografi (1h/vecka)
Norden och Baltikum, kulturella särdrag och likheter
Östersjön
ÅRSKURS 5
Biologi
Åländska biotoper:
stranden- några åländska sjöfåglar (fågelbok)
lunden-fridlysta växter på Åland (floran)
skogen-mossor och lavar
Elementär kunskap om människokroppen
Geografi
Världens klimatzoner
Kartboken och dess användning (t.ex diagram)
Europa, kulturella särdrag och levnadsförhållanden i några länder
Djur och växter i Europa
Miljömedvetenhet
Fysik och kemi
Syror och baser
Luft och tryck
Värme
Magnetism
Elektricitet
NATURKUNSKAP
ÅRSKURS 6
Biologi
Åländska biotoper:
ängen-fåglar, fågelskådning (fågelbok)
Miljömedvetenhet
Geografi
Världen, kulturella särdrag och levnadsförhållanden i några länder
i de olika världsdelarna
Djur och växter i de olika världsdelarna
Biologi
Puberteten och ett barns födelse
Hälsa kost och motion
Tobak, alkohol och narkotika och dess skadlighet
Fysik och kemi
Kemiska reaktioner
Ljud
Ljus
Astronomi
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards