NATURKUNSKAP ÅRSKURS 4 Biologi (1h/vecka) Djuren på

advertisement
NATURKUNSKAP
ÅRSKURS 4
Biologi (1h/vecka)
Djuren på bondgården
Spannmål
Fotosyntesen
Fiskar; gädda, abborre, lax
Fåglar på åker och äng
Växter och djur vid stranden
Geografi (1h/vecka)
Norden och Baltikum, kulturella särdrag och likheter
Östersjön
ÅRSKURS 5
Biologi
Åländska biotoper:
stranden- några åländska sjöfåglar (fågelbok)
lunden-fridlysta växter på Åland (floran)
skogen-mossor och lavar
Elementär kunskap om människokroppen
Geografi
Världens klimatzoner
Kartboken och dess användning (t.ex diagram)
Europa, kulturella särdrag och levnadsförhållanden i några länder
Djur och växter i Europa
Miljömedvetenhet
Fysik och kemi
Syror och baser
Luft och tryck
Värme
Magnetism
Elektricitet
NATURKUNSKAP
ÅRSKURS 6
Biologi
Åländska biotoper:
ängen-fåglar, fågelskådning (fågelbok)
Miljömedvetenhet
Geografi
Världen, kulturella särdrag och levnadsförhållanden i några länder
i de olika världsdelarna
Djur och växter i de olika världsdelarna
Biologi
Puberteten och ett barns födelse
Hälsa kost och motion
Tobak, alkohol och narkotika och dess skadlighet
Fysik och kemi
Kemiska reaktioner
Ljud
Ljus
Astronomi
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards