Hämta fil

advertisement
Instuderingsfrågor Antikens Grekland
1. Vad var den Minoiska kulturen?
2. Vad var Mykene?
3. Vem var Homeros?
4. Vilka var Fenicierna?
5. Hettiterna utvecklade konsten att smida järn. Varför var järnet viktigt?
6. Vilka var/är Hellenerna?
7. Vad är Hellas?
8. Vad var en stadsstat?
9. Varför tog grekerna över nya områden och gjorde dem till kolonier?
10. Nämn en grekisk gud och förklara varför gudarna var så viktiga för människorna.
11. Vad är en myt?
12. Vad var de Olympiska spelen? Varför var de viktiga? Beskriv en gren man tävlade i!
13. Hur fattades beslut i Aten?
14. Vilka var männens och kvinnornas uppgifter i Aten?
15. Vad var Sparta? Beskriv kort livet i Sparta!
16. Tiden mellan 500 f.Kr. och 300 f.Kr. kallas för Atens guldålder. Varför då?
17. Vad är en filosof? Nämn namnet på en filosof från den här tiden.
18. Vem var Alexander den Store? Vad gjorde han?
19. Vad är Hellenismen?
20. Förklara följande begrepp:
Hellas
Filosof
Myt
Demokrati
Tyrannier
Monarki
Aristokrati
Stadsstat
Download