Instuderingsfrågor och uppgifter till sidorna 34

advertisement
Instuderingsfrågor och uppgifter
till sidorna 34-37 i historiaboken
Sida 34:
1. På 400-talet f.Kr började man att styra stadsstaten Aten på ett
annorlunda sätt. Vad var skillnaden jämfört med tidigare?
2. Vad kallas detta sätt att styra?
3. Vad betyder de grekiska orden ”demos” och ”kratein”?
4. Hur skiljde sig den tidens tidiga demokrati med dagens demokrati? Ge ett
par exempel.
Sida 35:
5. Ge ett par exempel på några vanliga fritidsintressen hos de rika männen i
Aten.
Teatern i Dodoni som används än idag
6. Under rubriken ”kvinnorna skulle tiga” på sida 35 beskrivs det hur man såg
på flickor och kvinnor i det gamla Aten. Ge tre exempel på hur flickor
behandlades så mycket sämre än pojkar.
7. Vad menar man med att ”det var farligare att vara kvinna och föda barn än
att vara man och soldat”?
Sida 36:
8. Sparta var den näst största stadsstaten i det gamla antika Grekland.
Ungefär hur många invånare hade Sparta?
9. Vilka var ”heloterna” och vad hade de för uppgift i Sparta?
10. Varför var spartanerna rädda för heloterna och vad gjorde spartanerna
för att ”hålla dem på plats”?
11. Hur gick det till när man valde medlemmar till ”de äldstes råd” i Sparta?
12. Att leva spartanskt innebär att man lever ett mycket enkelt liv utan lyx.
Ge ett par exempel på att spartanerna levde ett enkelt liv.
13. Berätta vad som hände med en spartansk pojke när han hade fyllt sju år.
Hur gick ”träningen” egentligen till?
Bild från filmen ”300” som handlar om Sparta.
Sida 37:
14. Hur var det att vara flicka i Sparta? Ge ett par exempel på att de
behandlades bättre än flickorna i Aten.
Sida 34-37:
Uppgift 15 – Skriv en intervju
På sidorna 34 – 37 berättas om livet i de två grekiska städerna Aten och Sparta.
På sidan 35 i ramen längst till höger finns en sorts intervju av en flicka från
Aten. Du ska göra en motsvarande intervju med en flicka från Sparta. Det
finns stora skillnader mellan kvinnorollen i Aten jämfört med Sparta så läs
texten noggrant innan du fyller i svaren i intervjun. Dela in en sida i ditt häfte i
två spalter där du har punkterna nedan till vänster och flickans svar till höger.
Namn:
Ålder:
Vad gör du på dagarna?
Fritidsintressen:
Framtidsutsikter:
Din högsta dröm?
Vad gör dig glad?
Vad gör dig arg?
Religion:
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards