Antiken, det gamla Grekland”

advertisement
Inför provet på
”Antiken, det gamla Grekland”
vecka 9
Här kommer målen för det här arbetsområdet. Jag har också gjort exempel på
frågor och uppgifter till varje mål. Om du klarar de här uppgifterna så kommer
du att klara provet alldeles utmärkt.
Lycka till!
Magnus
Eleven skall:
-
kunna berätta om det gamla Egypten och vad som var speciellt med
den flodkulturen
Sida 20:
1. I det gamla Egypten hade man tre årstider. Beskriv kortfattat vad det
var som styrde de här tre årstiderna och vad man gjorde under de olika
årstiderna.
2. Varför kallades det gamla Egypten för ”det svarta landet”
3. Hur gjorde man för att styra tillgången till vatten?
Sida 21:
4. Vad var en farao?
5. Varför hade folket så stor respekt för faraonerna?
6. Vad är en mumie?
7. Hur gick det till när man mumifierade en kropp?
8. Vad gjorde man med de organ som togs ut ur kroppen?
Sida 22:
9. När byggdes den första pyramiden i Egypten?
10. Hur stor är Cheops pyramid?
Sida 24:
11. Vad är hieroglyfer?
-
kunna berätta om hur de grekiska stadsstaterna växte fram i
Grekland
Sida 29:
12. Vad menas med en ”stadsstat”?
13. I vilket land i Europa uppstod de första stadsstaterna?
-
kunna berätta om hur och varför grekerna skaffade kolonier runt
Medelhavet
Sida 30:
14. På 700-talet f.Kr. lämnade många människor Grekland och bildade nya
stadsstater på andra ställen runt Medelhavet. Varför gjorde de detta?
-
känna till några saker som de grekiska stadsstaterna hade gemensamt
med varandra
15. De grekiska stadsstaterna styrde sig själva men hade flera saker
gemensamt vilket gjorde att de såg sig som ett folk. Vad kallade de sig och
vad hade de gemensamt?
-
kunna berätta lite om ett par grekiska gudar
Sida 31:
16. Välj ett par av de gamla grekiska gudarna och berätta lite om dem
-
kunna berätta om de tidiga olympiska spelen
Sida 33:
17. Hur ofta och var hölls de gamla olympiska spelen?
18. Vilka var det som tävlade i de olympiska spelen?
19. Ge exempel på fem grenar som man tävlade i.
20. De olympiska spelen var någonting mycket viktigt för de gamla grekerna.
Ge ett exempel på att de olympiska spelen var viktiga.
-
känna till hur demokratin växte fram i stadsstaten Aten och på vilka
sätt den demokratin såg annorlunda ut jämfört med dagens svenska
demokrati
Sida 34:
21. På 400-talet f.Kr började man att styra stadsstaten Aten på ett
annorlunda sätt. Vad var skillnaden jämfört med tidigare?
22. Vad kallas detta sätt att styra?
23. Vad betyder de grekiska orden ”demos” och ”kratein”?
24. Hur skiljde sig den tidens tidiga demokrati med dagens demokrati? Ge ett
par exempel.
-
kunna berätta om kvinnans ställning i Aten och Sparta och kunna göra
en jämförelse
Sida 35:
25. Hur behandlades kvinnorna i Aten?
26. Varför var det många fler flickor än pojkar som inte överlevde
barndomen?
27. Vad menar man med att ”det var farligare att vara kvinna och föda barn än
att vara man och soldat” i det gamla Aten?
Sida 37:
28. Hur var det att vara flicka i Sparta? Ge ett par exempel på att de
behandlades bättre än flickorna i Aten.
- kunna berätta om stadsstaten Sparta och hur livet där skiljde sig från
vardagen i stadsstaten Aten
Sida 36:
29. Sparta var den näst största stadsstaten i det gamla antika Grekland.
Ungefär hur många invånare hade Sparta?
30. Vilka var ”heloterna” och vad hade de för uppgift i Sparta?
31. Varför var spartanerna rädda för heloterna och vad gjorde spartanerna
för att ”hålla dem på plats”?
32. Hur gick det till när man valde medlemmar till ”de äldstes råd” i Sparta?
33. Att leva spartanskt innebär att man lever ett mycket enkelt liv utan lyx.
Ge ett par exempel på att spartanerna levde ett enkelt liv.
34. Berätta vad som hände med en spartansk pojke när han hade fyllt sju år.
Hur gick ”träningen” egentligen till?
Download