Slavar

advertisement
Levande historia 7: s. 78-81, 86-93
Livet i antikens Grekland
Vetenskap
Böcker
1.
Överklassen:
Adelsmän, rika köpmän,
konstnärer.
2.
Medelklassen:
Butiksägare, hantverkare.
Fria utländska män.
3.
Underklassen:
Bönder, f.d. slavar.
4.
Slavar
OBS! Män från över-, medel- och underklassen var medborgare och fick rösta.
ATEN
 Män var medborgare och tog
del av administrationen.
 Kontrollerade familjens
egendom.
 Rika män träffade andra män
på stan och diskuterade affärer.
 De skulle även träna lans och
svärd.
SPARTA
 Alla män var utbildade soldater.
ATEN
 Tog hand om hemmet.
 Lydde sina makar.
 Hushållade.
 Födde och uppfostrade
barn.
 Hade inga rättigheter
utanför hemmet.
SPARTA
 Även kvinnor fick militär
utbildning.
 Övade löpning och
brottning.
ATEN
 Pojkar fick gå i skola
och träna olika idrottsgrenar.
 Tjejer fick lära sig hur man tar
hand om hemmet.
 Få tjejer kunde läsa.
 Tjejer blev bortgifta. De skulle
ha en hemgift med sig.
SPARTA
 Pojkar mellan 5 och 20 år levde
i militära läger.
ATEN
 Jobbade med jordbruk hos landägare
eller som tjänare.
 30 % av befolkningen vara slavar.
 Lagen skyddade slavarna.
 Kunde köpa sig fria.
SPARTA
 Alla folk som Sparta erövrade fick
jobba som slavar.
 Det fanns fler slavar än medborgare i
Sparta.
 Kunde vinna friheten om de visade
tapperhet i krig.
Homeros:
Iliaden (Akilles)
Odysséen (Odysseus)
 Grekerna uppfann drama.
 Började med festen till vinguden Dionysos ära.
 Tragedi: Historier om lidande som slutade alltid sorgligt.
 Aischylos, Sofokles och Euripides .
 Komedi: Historier som slutade lyckligt.
 Aristofanes.
 Pjäserna framfördes utomhus.
 Särskilda utomhusteatrar
med 20 000 sittplatser.
 Publiken stannade hela
dagarna och tog med sig
mat.
 Thales
 Förste filosofen.
 Observation som en metod att studera.
 Sokrates
 Menade att människor kunde hitta bästa sättet att leva om de filosoferade.
 Sokratisk metod.
 Samtala och ställa frågor. Bra frågor leder till självständigt tänkande.
 Platon
 Sokrates elev. Brukade själv undervisa i trädgården Akademeia.
 Allting består av idéer som har bestämts i förväg.
 Ogillade demokrati som styrelsesätt.
 Aristoteles





Elev till Platon.
Ville dela kunskapen i olika ämnen, t.ex. fysik, biologi och geografi.
Experiment, t.ex. de 20 äggen.
Systematisering.
Förstod att jorden är rund.
 Hippokrates
 Präst och läkare.
 Iakttagelse av behandlingar.
 Idéen att övernaturliga krafter inte kan orsaka sjukdomar.
 Grekerna trodde på många gudar (polyteism).
 Trodde att gudarna levde på Olympus-berget.
 Zeus = Himmelsguden (viktigaste guden).
 Hera = Zeus hustru.
 Poseidon = Havsguden.
 Apollon = Solens och ljusets gud.
 Dionysos = Vinguden.
 Afrodite = Kärlekens och skönhetens gudinna.
 Män och pojkar spenderade
mycket tid på gymmet.
 De tränade löpning, hopp, boxning och brottning.
 Olympiska spelen hölls vart 4:e år i staden Olympia.
 Grenarna vid OS var löpning, diskuskastning, längdhopp,
brottning och hästkapplöpning.
 Kvinnor fick inte delta, inte ens som åskådare.
 Vapenvila under spelen.
 Vinnarna blev hjälten i sina hemstäder.
Dorisk stil
Jonisk stil
Korintisk stil
 Grekerna byggde tempel, teater och gym
 Stadsplanering: Mötesplatser agora och stoa
Agora
Stoa
• Stadens kärna.
• Templet Parthenon.
• Dionysosteatern.
 Demokrati.
 Filosofi.
 Olympiska spelen.
 Drama.
 Arkitektur.
 Marmor.
 Pelare.
 Konst.
 Statyer.
Download