Para ihop – Antikens Grekland

advertisement
Para ihop – Antikens Grekland
Namn:______________________________________________________________________
1.Europa
2. Knossos
3. Adriane
4. Fenicier
5. Polis
6. Sparta
7. Akropolis
8. Thermopyle
9. Platon
10. Aristoteles
11. Hellenism
12. Alexanderhugg
13. Xerxes
14. Alexander den store
15. Demosthenes
16. Homeros
17. 480-330 f.kr
18. Fyrtornet på Faros
19. Heloter
20. Spartiater
21. 776 f. kr
22. Athen
23. Hetär
24. Symposium
25. Gymnasium
__”Den röda tråden”
__Perserkrigsslag 480 f.kr
__Känd för sin idélära
__Den gordiska knuten
__Iliaden
__Medborgare och krigare i Sparta
__Kunskap genom erfarenhet
__Känd atensk retoriker
__Grundlade Karthago
__Grekiskliknande blandkultur
__Persisk kung 480 f.kr
__Den klassiska tiden
__Ett av världen antikens sju underverk
__Statsstat
__Krigisk enkel statsstat med monarki
__”Slav” eg. livegen bonde i Sparta
__Klippa med bland annat Parthenontemplet
__Palats på Kreta
__Fenicisk prinsessa
__De första antika olympiska spelen
__Statsstat med demokrati
__Sällskapsdam
__Idrottsanläggning och diskussionsklubb
__Dryckeslag
__Dog 323 f.kr i Feber
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards