Internat för VLFs styrelse i Krakow 18-21/10 2013

advertisement
Helginternat för VLFs styrelse i Krakow 18-21/10 2013
Tidigt på fredag morgon den 18:e oktober lämnade 15 personer från VLFs styrelse Umeå för
ett fyradagars internat i Krakow.
Det var ett späckat program. Vi fick lära oss mer om hur läkarförbundet fungerar och hur vi
ska kunna påverka förbundet centralt i de frågor som vi vill driva. Vi pratade också om hur
kansliet arbetar, arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen. En viktig fråga just nu är det
nya samverkansavtalet. Vi hade styrelsemöte och grupparbete om vilka frågor vi ska
prioritera.
Vi delade upp oss i tre arbetsgrupper inför det kommande årets arbete. En grupp ska ta sig an
arbetsmiljöfrågor. En ska arbeta med utbildning, forskning och kompetensutveckling. Och en
ska utveckla styrelsearbetet, klinikombudsnätverk, medlemsrekrytering och kommunikation.
Det blev fyra mycket värdefulla dagar och diskussioner som vi kommer att ha nytta av i vårt
fortsatta arbete.
Text: Anna Granström
Bild: Maria Löfgren Larsson
Download