personalmote_feb_2015

advertisement
Personalmöte februari 2015
Bibliotek, framtid, organisation och kompetens
2015-03-26
Dagordning
1. Vårt bibliotek och framtid
2. Grupparbete
3. Kompetensmatrisen
<!--
✤
Förändringsbenägen organisation som är relevant för
hela organisationen.
✤
Ledarskap, beteende och arbetssätt som gynnar
innovation och förändring
✤
Utveckla vårt arbetssätt till ett som stöder förändring
och tillhandahåller efterfrågade tjänster.
✤
Utveckla alla delar av vår verksamhet - att bli mer
rationell, effektivare och med större nytta och värde för
våra användare.
Horizon Report
2015 Higher Education Edition
Lagrosen, Y:
Om man får göra något intressant så ger det positiv stimulans och då
upplevs arbetsbelastningen inte som så hög. Samtidigt får
utmaningen inte vara för stor, det måste finnas en balans mellan krav
och egen kontroll av arbetssituationen.
Vad den här forskningen visar är att för attbehålla vår hälsa, behöver
vi ständigt lära och utvecklas, både i vårt yrke och som människor.
Om vi trivs på vårt arbete i så hög grad att vi blir totalt uppslukade av
det, på samma sätt som i ett tillstånd av flow, då har vi de bästa
förutsättningarna för ett hälsosamt inflytande från vårt arbete. Så hitta
ett jobb som du verkligen gillar och se till att du lär dig och utvecklas i
det
✤
Media och metadata kvalitetssäkring, tillgängliggörande/tillgänglighet, systemkontakt, metadata,
utveckling, bildning. Böcker, databaser, tidskrifter. Övriga
informationsresurser.
✤
Lokal och kommunikation bemötande, lärmiljöer, öppenhet, tillgänglighet, studieplatser,
marknadsföring, inflytande, lokal, neutrala parten. Information om
verksamheten. Ansvar för lokal. Schema. Kontakt campus support
✤
Undervisning progression, integrering, samläsning, OER, 15 min föreläsningar,
stödverksamhet, MIK. I sal och webb och bibliotek. Pedagogiska
kunskaper, tekniska kunskaper
✤
System och stöd kommunikation mellan system, användarundersökningar, åtkomst till
media, good enough
✤
Forskarstöd och publicering –
Förenkla och stödja tillvaron för forskaren. publicering, val av tidskrifter,
forskningsdata, projektstöd, indikatorer ledning och miljöer,
systemstöd, tillgängliggörande av forskning.
✤
Ledning med 3 personer.
Samverkan, integrering, övergripande. Budget, personal- och
verksamhetsansvar ligger kvar på bibliotekschefen men drift och
utvecklingsidéer kommer även från grupperna.
Grupparbete
Kompetensmatris
Download