Centralt innehåll:

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering i Biologi
Ämnesområde: Samspel, Ekologi
Ansvarig lärare: Märta Nordlander, Angelica Ahlford
Centralt innehåll:







Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om
biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,
människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen
Vecka
3
4
Lektion 1
Mikroskåpet, virus bakterier
Samspel
Teori, texter
5
Samspel
Arbete med uppgifter
Äta eller ätas
Arbete med uppgifter
6
7
Jorden är vårt hem
Arbete med uppgifter
8
Prov eller inlämning
10
Ekologi
Grupparbete
Redovisningar
11
Lektion 2
Preparat
Samspel
Arbete med
uppgifter
Äta eller ätas
Teori, texter
Jorden är vårt
hem
Teori, texter
Färdigställa
skriftlig inlämning
eller öva inför prov
Ekosystem
Inledning av
grupparbete
Ekologi
Grupparbete
Redovisningar
Redovisningsform: Prov, skriftlig inlämning, muntliga redovisningar
Kunskapskrav: (Här kopieras för ämnet rätt matris)
Bedömning för betyget E
D
Bedömning för betyget C
B
Bedömning för betyget A
Download