LPP, ekologi, HT 2014 (sparad automatiskt)

advertisement
Lpp: NO, ekologi vecka 35-39
När hösten nu kommer smygande ska vi titta på vad det innebär i naturen runt omkring oss. Vad gör växter och djur för att
anpassa sig till årstiden. Vi kommer även att titta närmare på de växter som hör till hösten som svamp och bär.
Syftet är att du ska utveckla din förmåga att använda naturorienterande begrepp,
modeller och teorier för att förklara samband i naturen.
Vad ska vi göra:
Jag kommer att bedöma din förmåga utifrån de här

Vi kommer att gå ut och göra observationer i pinnskogen
och andra ställen kring skolan för att se hur naturen
kunskapskraven:
förändras.
Bli bekant med olika ekosystem.

ekosystemet skogen.
Kunna göra fältstudier och bidra till dokumentation av arbetet.
Du ska kunna förklara och ge exempel på livscyklerna hos några
växter och djur utifrån årstiderna.
Vi kommer att besöka Färsna gård och göra exkursioner i

Vi kommer att bygga ett eget ekosystem

Vi kommer att se korta filmer och göra övningar på
Espresso.
Du ska kunna namnge några centrala begrepp i arbetsområdet.
Övergripande mål är att du tränar på att använda
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande.
Centrala begrepp
ekosystem
skog
markskikt
trädskikt
näringskedja
äng
fältskikt
kretslopp
åker
buskskift
Download