Olika ekosystem

advertisement
Abiotiska faktorer påverkar vilka djur
och växter som finns i ett ekosystem.
Exempel på abiotiska faktorer är:
temperatur, ljus, nederbörd, hur
marken är, hur vattnet är (salt, sött,
surt)
Biotiska faktorer, alla växter och djur i
ett ekosystem påverkar varandra. Det
finns producenter, nedbrytare och olika
konsumenter.
Jordens biom.
Biom är ett stort ekosystem
Barrskog
Insjön
Havet
Ängen
Fjället
Älven
Östersjön
Lövskog
Download