Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett

advertisement
Ett ekosystem är allt levande
och den miljö som finns i ett
naturområde.
Exempel på ekosystem
Djur, växter, svampar och
mikroorganismer som lever
tillsammans i ett ekosystem
beroende av varandra och
påverkar varandra.
Alla ekosystem behöver energi
för att kunna fungera, och den
stora energikällan är solen.
Exempel på vad som kan ingå i ett ekosystem:
Bakterier,
svampar, maskar.
gråsuggor.
Rävar, harar,
älgar, rådjur.
Björkar, tallar,
mossa, lavar,
blåbär.
Solljus,
temperatur, vind,
luft, näring.
Det finns mycket som kan störa eller förstöra balansen i ett ekosystem,
till exempel skogseld, miljöförstöring, förändringar i klimatet eller
utrotning av en art.
Energiflödet från solen till gröna växter (producenter) och vidare till djur
(konsumenter) och nedbrytare hänger ihop i näringskedjor.
Ett ekosystem består av flera korta eller långa näringskedjor som
tillsammans bildar en näringsväv.
Exempel på näringsväv
Download