EKOSYSTEM

advertisement
EKOSYSTEM
Viktiga att bevara
Ekologi – samspelet mellan organismer och dess
omgivning.
Alla växter och djur är delar i ett komplicerat samspel.
Om en liten del förändras kan det leda till stora och
oväntade effekter.
Ett ekosystem är ett område med tydliga gränser mot
omgivningen.
Det kan vara antingen en sjö, en ö eller marken under en
sten.
En växt påverkas av de växter den konkurrerar med, av de
insekter som sprider växtens pollen och av de djur som
äter växten.
Solljus, temperatur, vind mm.
Flera individer av samma art i ett ekosystem = population
(t.ex. alla abborrar i en sjö)
Alltid många arter tillsammans i ett ekosystem = samhälle
(t.ex. alla fågelarter på en ö)
Näringskedja - näringsväv:
Beskriver samspelet i ett ekosystem
Producenter – konsumenter
Konkurrens:
Det råder alltid brist på något, och en ständig konkurrens
mellan individer.
Både inom och mellan arter.
Man tävlar om ljus, mat, partner mm.
Naturligt urval:
De som klarar konkurrensen bäst har störst chans att
överleva.
Bra egenskaper förs vidare till nästa generation.
Naturen ”väljer ut” de som är bäst anpassade, naturligt
urval.
Specialisering:
Vid hård konkurrens tvingas arter att specialisera sig.
Sker väldigt långsamt.
Varje art har sitt område där den klarar sig bäst, ekologisk
nisch. Arter med olika nischer kan leva sida vid sida.
Giraff – antilop.
Äter samma sorts mat men på olika höjd.
Konkurrerar inte med varandra.
Anpassning
Lingon (vaxade blad) – Blåbär (ej vax)
Klarar torka
Klarar inte torka
Isbjörn (små öron) – Ökenräv (stora öron)
Morötter mm., sparar energin under jorden under vintern
Björnen går i ide, fåglar flyttar
Många insekter dör, men har lagt ägg
Känslig balans
Balans döda – födda
Få individer + mycket mat => många individer
Många individer => ont om mat => få individer
Balans mellan t.ex. växtplankton och djurplankton i en sjö
(Diagram i boken)
Människan påverkar mycket:
Fiskade mycket i Norra Ishavet
Ont om mat för Grönlandssälarna
Grönlandssälarna flyttade till Sveriges västkust i jakt på
mat. De hade med sig ett virus som de svenska sälarna
smittades av och dog.
Svårt att veta konsekvenserna av mänskliga ingrepp.
(Nilabborren, Den amerikanska kammaneten)
Klimatförändringen är ett sådant problem!
Download