Om säkerhet i digitala ekosystem

advertisement
Andreas Jacobsson är teknologie doktor i datavetenskap och filosofie
magister i företagsekonomi. Intresseområdena handlar om riskanalys,
illasinnad programvara och olika typer av informationssystem som ­t.ex.
sociala nätverk och fildelningssystem. För närvarande är Jacobsson
­universitetslektor i datavetenskap vid Malmö högskola och prefekt vid
­Institutionen för medieteknik och produktutveckling.
Globala trender som webb 2.0, sociala nätverk och datamoln i kombination med dominerande företag som Facebook, Amazon och Google
har på kort tid förändrat förutsättningarna för nätets digitala invånare.
Samtidigt har det skett en ökning av illvilliga aktiviteter i form av virusoch spionprogram, men också genom diverse sociala tekniker. Som
en konsekvens har vi ett digitalt ekosystem där såväl goda som mindre
goda beteenden skapar dynamik och spänningar, och där mötet mellan
artificiella instanser av både människor och företag väcker spännande
frågor. Särskilt viktiga spörsmål har med människans behov av säkerhet, privatliv, tillit och trygghet att göra, men också om våra biologiska
beteendemönster, kognitiva förutsättningar, ekonomiska affärsmodeller
och tekniska upptäckariver. I denna myriad av perspektiv, områden och
företeelser tar boken sin utgångspunkt.
Boken är lämplig att användas i undervisning på universitetsnivå, men
den kan också utan speciella förkunskaper läsas av den som är intresserad av säkerhetsfrågor om dagens och morgondagens Internet.
Art.nr 35799
www.studentlitteratur.se
säkerhet i digitala ekosystem
Vi är på väg mot ett samhälle som styrs av programvarukod och där
digitala marknadskrafter tar över allt större delar av våra traditionella
verksamhetsområden. Om säkerhet i digitala ekosystem handlar om
människorna, tekniken och ekonomin som formar det dynamiska och
komplexa, men även stundtals fientliga ekosystem som dagens Internet
utgör.
| Om
Om säkerhet i digitala
ekosystem
B. Carlsson A. Jacobsson
Bengt Carlsson är sedan 2010 professor vid Blekinge Tekniska Högskola
inom ämnet datavetenskap. Intresseområdena handlar om informations­
säkerhet, artificiell intelligens, kognitionsvetenskap samt biologi med
­inriktning mot evolutionslära.
Om säkerhet
i digitala
ekosystem
Bengt Carlsson
Andreas Jacobsson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards