Till provet - Science

advertisement
Till provet
 Kunna förklara vad dessa

De olika årstiderna i sjön
begrepp innebär:

Biotiska/abiotiska faktorer

Ekologi

Ska kunna förklara skillnader mellan olika

Näringskedja

Näringsväv

Näringspyramid

Fotosyntesen

Skogen

Succesionsordning

Jordmån

Podsoljorden

Insjön
ekosystem

Beskriva tex ett ekosystem i en barrskog,
lövskog, insjön

Förklara olika arters förhållande till varandra
i ett ekosystem

Förklara vad som kan hända i ett ekosystem
om man t ex tar bort en art, eller förändrar
abiotiska faktorer

Vad som kännetecknar en näringsrik sjö,
och en näringsfattig sjö

Skogsbränders betydelse för ekologin &
succesionsordningen
Frågor boken s.116-117
 Vår naturliga omvärld: 1-13, 16-27
 Skogen: 1-9
 Insjön: 1-10
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards