Ekologi - intro PPT Thomas N

advertisement
EKOLOGI
Läran om samspelet mellan levande
organismer (djur och växter) och den
miljö som de lever i (klimat, jordmån,
m.m.)
Ekosystem
Ett litet ekosystem kan vara djur och
växter i en liten vattensamling bland
klipporna.
Ett stort kan vara hela
jorden
Ett större kan vara
strandkanten vid havet.
Ekosystem består av två delar.
• Biotisk = Djur och växter
• Abiotisk = Mineral, klimat, jordmån, höjd,..
Man kan säga att biotiska delen är den levande delen och den
abiotiska är icke levande delen.
Näringskedja
2:a konsument
Energi
och regn
1:a konsument
Producent
Näringsväv
Näringskedja
2:a konsument
Energi
och regn
1:a konsument
Producent
Fotosyntesen
6H2O + 6CO2 + solenergi
C6H12O6 + 6O2
Ljus=Energi
O2
CO2
Koldioxid och vatten omvandlas i trädet
till kolhydrater (socker, stärkelse och
cellulosa). Trädet växer
H2O + salter, mineraler
Ekologi –
skiss hur det hänger ihop
Download