Ekosystem1 (5363773)

advertisement
Ekosystem
• En plats där ett visst djur eller växt trivs
• Kan vara små som ett löv eller stort som ett hav!
• Här samsas växter, djur och döda ting
Näringskedja
• En näringskedja visar hur djur är beroende av varandra i ett
ekosystem.
• Producent: växter
• Konsument: Djur som äter andra djur
• Toppkonsument: Har inga naturliga fiender
Näringsväv
• Inget djur äter bara en sak, då dör det ju om just den födan försvinner.
Därför ser det ut mer som en väv.
Producenter- alla gröna växter,
de producerar energin!
1:a Konsument
• Finns många olika, men dessa äter växter!
2:a konsument
• Dessa äter djur men kan ätas av toppkonsumenten
Toppkonsument-rovdjur
Nedbrytarna
Dessa viktiga organsmer gör sönder växter och djur så att all näring kan tas upp
igen
I varje led går endast 10% vidare till nästa led.
90% går tillbaka till ekosystemet.
Pyramiden visar att det finns
många fler producenter.
Ju större djur desto mer energi
Behöver det och måste äta mer
Varierat.
Kolets kretslopp
Hur bildas syre?
Koldioxid
(CO2)
solljus
Ett blad
Syre
(O)
Vatten
(H2O)
En rot, många rötter
Fotosyntesen:
CO2+H20+solenergiO2+
C
H
O
6
12
6 rötterna och bladen.
CO tas in i bladmunnarna och H O genom
2
2
Cellandningen: människor och
djur
O2+C6H12O6CO2+H2O+ENERGI
Sker i cellerna.
ENERGI
H2O
CO2
O2
C6H12O6
Om alla i världen skulle bli vegetarianer…
skulle det finnas boskap då?
Men växthuseffekten skulle minska…..
Fler människor på jorden
skulle få mat
Hur ett ekosystem kan
förändras
-Naturkatastrofer som t.ex. skogsbrand
-Utrotning av arter pga att människan jagat
-
Inflyttning av en ny art
-Klimatförändringar
-Skövling av skogar
-Sjukdomar
Alla arter behövs!
Syrenivån måste hållas på ca 21 %
Koldioxidnivån måste hållas låg
Temperaturen får inte öka
Ta hand om vår jord och alla dess invånare!
Download