Hjärnan Hjärnan styr kroppen. Hjärnan är grå och känns som gele

advertisement
Hjärnan
Hjärnan styr
kroppen.
Hjärnan är grå och
känns som gele.
Den väger 1,4 kg.
Den är veckad för att
få plats i huvudet.
Hjärnan är delad i 2
delar. Den är delad i
stora och lilla. Den
stora hjärna styr
musklerna och den
lilla styr balansen.
Den vänstra håller på
med räkna, läsa och
skriva. Den högra
tänker när man
målar och håller på
med musik.
Download