Hjärnan Hjärnan är veckad för att den skall få plats i huvudet. Den är

advertisement
Hjärnan
Hjärnan är veckad för
att den skall få plats i
huvudet.
Den är som gele.
Hjärnan är grå och
väger 1.4 kg.
Hjärnan har två delar.
Den stora hjärnan styr
muskler och den lilla
styr balansen.
Den vänstra sidan av
hjärnan hjälper oss
skriva, läsa och räkna.
Den högra hjälper oss
att måla och höra
musik.
Hjärnan styr hela
kroppen.
Download