din-kropp

advertisement
DIN KROPP
Att ta väl hand om sin kropp borde vara en självklarhet för alla. Vi
har bara en och den ska räcka länge. Regelbunden fysisk aktivitet
påverkar kroppens organ, vävnader och funktioner positivt. Genom
att skaffa sig kunskap om hur kroppen fungerar ökar vår möjlighet
att leva ett friskt och långt liv.
Skelettet
Skelettet består av mer än 200 ben och väger ungefär 20 % av
kroppsvikten.
Skelettets funktioner är att:




Ge kroppen stöd och stadga
Skydda kroppens organ, t ex hjärna, hjärta och lungor
Tillsammans med musklerna se till att du kan röra på dig
Fungera som ett minerallager, skelettet innehåller mycket
kalcium och fosfor
När du tränar utsätts skelettet för belastning och producerar fler
benbalkar. Det gör att skelettet blir starkare och mer tåligt.
Oavsett hur gammal du är bildar skelettet nya benbalkar. Därför är
det aldrig för sent att börja träna.
Muskler
Musklerna styrs av nervimpulser från hjärnan. När du t.ex. vill röra
på en arm skickas en nervimpuls till från hjärnan via ryggmärgen och
på en bråkdel sekund når impulsen den eller de muskler som ska
arbeta.
Musklerna kan arbeta på tre olika sätt:
 Koncentriskt arbete: muskeln förkortas. (1) hantel på väg upp
 Excentriskt arbete: muskeln förlängs. (2) hantel på väg ner
 Statiskt arbete: muskeln arbetar utan att den rör sig. (3)
hanteln är stilla
Hjärtat
Hjärtat är kroppens motor och är ungefär lika stort som din knutna
hand. Hjärtat är en ihålig muskel som ligger under ditt bröstben och
väger ungefär 300 gram. Precis som övriga muskler i kroppen
påverkas hjärtat positivt av regelbunden träning. Hjärtat blir då
större, tyngre och framförallt effektivare.
Puls
Puls är antalet hjärtslag per minut. Vid tuffare träning blir pulsen
högre och vid lättare träning blir pulsen lägre. Hos en vältränad
person sjunker pulsen snabbare än hos en otränad. Du kan känna din
egen puls på insidan av handleden eller på halsen.
Maxpulsen är det maximala antalet slag hjärtat kan slå per minut.
Maxpulsen varierar mycket mellan olika personer och påverkas inte
av träning. Det är varken bra eller dåligt att ha hög eller låg maxpuls.
Vilopulsen påverkas positivt av träning. Vilopulsen ligger vanligtvis
mellan 60 och 80 slag per minut. Mycket vältränade människor kan ha
en vilopuls på under 40 slag per minut. För att ta reda på din vilopuls
bör du helst göra det på morgonen innan du reser dig från sängen.
Uppgifter
 Nämn tre funktioner som skelettet har
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 Hur påverkas skelettet av träning?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 På vilka tre sätt kan en muskel arbeta?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 Ge exempel på två styrkeövningar där muskeln arbetar statiskt
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 Varför är träning bra för hjärtat?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 Hur kan du ta reda på din puls?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 Försök att hitta din puls och räkna hur många slag du får under
15 sekunder. Gångra sedan antalet slag med fyra. Vad är din
puls just nu?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Download