Muskler 1. Varför har vi muskler. 2.hur fungerar musklerna. 3. vilken

Muskler
1. Varför har vi muskler.
2.hur fungerar musklerna.
3. vilken är den minsta och största musken.
4.vad består en muskel av.
5. Hur sitter musklerna fast.
Svar
1.för att vi ska kunna röra på oss.
2.dom bromsar varandra om du lutar dig framåt så bromsar ryggen
dig.
3.den största muskeln är sätersmuskeln och den minsta ögats
ringmuskel.
4.en muskel består av blod, vävnad och celler.
5.muskerna sitter fast med senor.
Största/minsta muskeln .
Den största muskeln är sätesmuskeln är kroppens största muskel och
sitter i ryggslutet. De övre infästning är i
bäckenbenets
baksida
och
den
nedre
i
lårets baksida och utsida. Denna muskel
tar hand om benets rörelse bakåt. I det
vardagliga livet så har denna den sitter
vid rumpan.
Den minsta muskeln är ögansring muskel
Ögats
ring muskeln gör så pupillen blir
större och mindre. Vi har olika färger på
våra ögon.
Källor
ögat & synen p.p.url