VÅNGASKOLAN
FÖRVÄNTNINGAR
Av elever här på skolan förväntar vi oss följande:
Du kommer i tid till lektionerna
Du har med dig nödvändigt material, till exempel böcker och idrottskläder
Du gör dina hemuppgifter och lämnar in dem i tid
Du följer skolans regler och tar ansvar för miljön, inne och ute
Du bemöter alla, övriga elever och vuxna, med ett vårdat språk och respekt
Du är en god kamrat som tar avstånd från mobbning och annan kränkande
behandling
Av vårdnadshavare till barn på skolan förväntar vi oss följande:
Att ert barn kommer utvilat och i tid till skolan och har ätit frukost
(Om man inte äter frukost på fritidshemmet)
Att ert barn har med sig nödvändigt material till skolan
Att ert barn har kläder anpassade för att vara ute på rast, i alla väder
Att ni tar ansvar för att ert barn gör sina hemuppgifter och lämnar in dem i
tid
Att ni tar del av ert barns skolgång genom exempelvis information och
möten
Att ni sjukanmäler ert barn och även meddelar annan frånvaro
Som vårdnadshavare kan ni förvänta er följande av oss personal:
Vi satsar på att skapa de bästa förutsättningarna för ert barns lärande och
utveckling och gör vårt bästa för att varje elev ska nå målen
Vi accepterar ingen form av mobbning eller annan kränkande behandling.
Vi agerar snabbt och kraftfullt och räknar med ert stöd
Ni kan prata med oss om ert barn eller om andra skolfrågor
Vi håller er informerade om vad som händer i skolan och på fritidshemmet