FÖRVÄNTANSDOKUMENT
Som elev hos oss förväntar vi oss att
•
•
•
•
•
•
•
•
… du kommer i tid, har med dig nödvändigt material samt att du har gjort dina läxor och beting.
… du arbetar koncentrerat på lektionstid och inte stör med onödigt prat eller annat.
… du aldrig deltar i mobbning, trakasserier eller kränkande behandling och har mod att berätta för en
vuxen om sådant förekommer.
… du inte använder ett kränkande språk.
… du är ärlig, står för det du gör och talar sanning.
… du är rädd om skolans material och lokaler.
… du följer skolans trivselregler.
Som förälder till våra elever förväntar vi oss att …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
… du ställer upp på möten eller informerar dig om du haft förhinder.
… du håller dig informerad genom att varje vecka läsa skolans veckobrev.
… du är engagerad i ditt barns kunskapsutveckling och är beredd att vid behov hjälpa och stödja ditt
barn med skolarbetet.
… du ser till att ditt barn kommer i tid och har med sig nödvändigt material.
… du vid oklarheter talar direkt med skolans personal.
… du är beredd att vid behov delta i ditt barns vardag på skolan.
… du betonar och ställer dig bakom skolans värdegrund och arbetar tillsammans med oss för barnets
bästa.
… du ansvarar för att ditt barn följer skolans trivselregler.
Som förälder och elev kan du förvänta dig av oss på Vallentuna Friskola att …
•
•
•
•
… vi arbetar för att förmedla kunskaper med olika pedagogiska metoder, varierade och inspirerande
arbetssätt.
… vi arbetar utifrån principerna rättvisa, omsorg, krav, lugn arbetsmiljö.
… vi är beredda att tala med dig om ditt barn och dess skolsituation.
… vi inte accepterar någon form av mobbning, trakasserier eller kränkande behandling.
Vi har tagit del av detta dokument:
vårdnadshavare
…………………………………………………………………………………………………………………
elev
…………………………………………………………………………………………………………………