Föräldrarnas ansvar

advertisement
Föräldrarnas ansvar
Alla föräldrar ska hjälpa föreningen med kioskverksamhet och andra för klubben viktiga
arrangemang för att hålla medlemskostnaderna låga.
·Se till att ditt barn mår bra, dvs. får riktig kost, ordentligt med sömn och att ditt barn aldrig
tränar med feber, skada eller infektioner i kroppen.
Kommentera och fråga efter träning och matcher om det var spännande och roligt – inte
bara om resultatet. Allt så att ditt barn känner ditt engagemang och stöd.
Stöd ditt och andras barn i med- och motgång. Ge beröm i stället för att vara felsökare.
Beröm ger självförtroende.
Se till att ditt barn lever upp till de åtagande som de har. Följ så ofta som möjligt med ditt
barn till träning och matcher.
Tala aldrig illa om tränaren eller domaren inför spelarna. Även du representerar föreningen
vid varje träff med laget.
Du har ett aktivt ansvar att föra fram dina synpunkter på föräldramötena. Årsplaneringen är
samtidigt er viktigaste möjlighet att diskutera och ha synpunkter på hur verksamheten
bedrivs.
Respektera tränarens beslut vid laguttagningar
Se till att följa reglerna kring Nolltolerans mot mobbning.
Download