Menetelmiä haastavasti käyttäytyvän lapsen tukemiseksi

advertisement
Få vardagen att fungera med
utmanande barn
22.11.2013
Nina Mahlberg
Psykolog, familjeterapeut, ADHD-center
Att förstå barnets beteende
• Att få uppmärksamhet
- Barn vill ha uppmärksamhet - hellre
negativ än ingen alls
• Att behärska olika situationer
- Förberedelse
- Förväntningar
- Den vuxnes ansvar
• Missförstånd som väcker starka känslor
• Barnet kan inte kontrollera sitt eget
beteende
-impulsivitet
• Barnet har svårt med de verkställande
funktionerna
-struktur och rutiner
• För höga krav på barnet
3
• Aktivitetsnivån
• Barnet känner sig otillräckligt
-svagt självförtroende, svag
självkänsla
• Tag i beaktande barnets
utvecklingsprocess, temperament
Vi kan hjälpa barnen bättre, då vi förstår
vad som ligger bakom beteendet.
4
Hur kan man hjälpa barnet?
TIME-OUT
GE
UPPMÄRKSAMHET
LEK
GRÄNSER
OCH
REGLER
IGNORERA
GE
ALTERNATIV
FÖRBEREDELSE
BELÖNING
BERÖM
TYDLIGA
INSTRUKTIONER
5
Ge uppmärksamhet
• Viktigt att ge barnet odelad positiv
uppmärksamhet varje dag
• Ge uppmärksamhet för önskvärt
beteende, inte då barnet beter sig
illa
6
Lek
Tankar
Koncentration Glädje
Planering
Flexibilitet
Sinnesförnimmelser
Finmotorik
Trrygghet
Besvikelse
Fantasi
Omtänksamhet
Kommunikation
Grovmotorik
Självständighet
Konfliktlösning
Begreppsuppfattning
Självkontroll
Kreativitet Problemlösning Delad uppmärksamhet
7
8
Ignorera oönskat
beteende
• Barn upprepar de beteenden som de får
uppmärksamhet för
• Negativ upmärksamhet är
uppmärksamhet och förstärker det
oönskade beteendet
• Ignorera beteendet, inte barnet
• Distrahera barnet genom att vända
uppmärksamheten mot något annat
• Uppmuntra och beröm barnet direkt då
det ändrar sitt beteende
10
Tydliga instruktioner
• Försäkra dig om att du har har kontakt
med barnet, att barnet hör och ser dig
• Berätta för barnet vad du förväntar dig av
honom/henne och försäkra att barnet
förstått
• Använd tydliga instruktioner och
uppmaningar istället för nekanden
• Barnet har ingen nytta av att veta vad det
inte får göra, enbart av vad det får och
skall göra! (’spring inte omkring’ / ’sitt på
din plats, tack!’)
• Ge barnet tid att reagera, en
instruktion i gången
12
”Gå runt
vattenpölen,
tack!”
13
• Det räcker inte alltid med en språklig
instruktion (kan behövas bilder, skriftliga
instruktioner, modeller)
• Beröm barnet direkt då det gör som du
ber, eller försöker göra det
• Undvik onödiga uppmaningar
Uppmaning
”Ingen annan
än jag tycks
föra ut
soporna här
hos oss…”
Fråga
Information Rekomendation
15
Beröm och uppmuntran
 Beröm är viktigt då vi vill uppmuntra ett gott
beteende
 Beröm barnet då det försöker, inte bara för
slutresultatet
16
• Barnen lär sig främst genom att
lyckas!
• Överaktiva barn behöver mycket tid
och upprepning för att lära sig
17
 Vissa barn behöver mera beröm och
feedback på sitt beteende än andra, titta
inte på barnets ålder (”det här borde en 8åring redan kunna”)
 Beröm är viktigt då vi vill hjälpa barnet att
tänka positivt om sig själv, och stöda
självkänslan
 Beröm är gratis men har oanade effekter!
18
Belöning
Belönande är ett effektivt sätt att:
• Uppmuntra barnet till önskat beteende
• Lära barnet nya/svåra saker eller att
kontrollera ett oönskat beteende
Målsättning: den yttre motivatorn blir så
småningom inre motivation
19
• Fundera noggrant över vilket beteende du
vill se mera av
• Kom överens om belöningen tillsammans
med barnet
• Berätta för barnet vilken nytta en
förändring av beteende skulle ha för
barnet självt
• Spjälk upp i delar vid behov
• Berätta vad barnet kan göra istället för
det oönskade beteendet
• Ha realistiska mål!
21
22
Regler och gränser
• Ha klara regler i familjen, bara få stycken
så man lätt kan följa dem, diskutera
igenom dem tillsammans
• Genom att ha klara regler och gränser
påverkar man barnets beteende, hjälper
barnet att förstå vad som är acceptabelt
beteende och vad som inte är det
• Konsekvens och positiv feedback
motiverar barnet att göra sitt bästa
Ge alternativ
• Hjälp barnet att stanna upp och fundera
• Diskutera kring de olika alternativen och
följderna
• Se skillnaden mellan att hjälpa barnet att
välja och att ge råd
• Uppmuntra barnet att välja
• Använd dig av alternativ i situationer där
man lätt fastnar (”tar du den röda mössan
eller den blå mössan”)
• Låt barnet bestämma själv, men du
bestämmer gränserna
• Hjälp barnet att stå fast vid sitt val
• Överbeskydda inte barnet, stå fast vid
följderna
25
Time-out
• Används för att snabbt avbryta allvarligt
oönskat beteende, för att avbryta
situationen
• Använd alla andra metoder först, spara
denna för aggressivt beteende som måste
stoppas
• Ha klara regler så hela familjen vet när man
använder time-out
26
27
•Uppmana istället för
att neka!
Sist men inte minst….
Att ta hand om sig själv!
• Viktigt att sköta om sig själv och se till
sina egna behov
• Vad njuter du av, på vilket sätt ”laddar du
dina batterier”?
• Be om hjälp vid behov
29
Kontaktuppgifter
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
ADHD-center
Stenbäcksgatan7A
00250 Helsinki
(09) 3294 5520
[email protected]
www.adhd.bvif.fi
30
Tack för er
uppmärksamhet!
31
Download